Priser och bokning
Casa Roya / Casa
Grande


Casa Roya

Vecka
2 -6, 10-12 & 15-18
19 - 23
24 - 25
26 - 34, 51-1, 7-9 & 13-14
35 - 36
37 - 39
40 - 50
Hyra/vecka
4 450
5 550
6 450
7 850
6 450
5 550
4 450
El, gas
Enl. ÖK
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
Enl. ÖK

Bokningsläget/vecka 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bokningsläget/vecka 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52


Casa Grande

Vecka
2 -6, 10-12 & 15-18
19 - 23
24 - 25
26 - 34, 51-1, 7-9 & 13-14
35 - 36
37 - 39
40 - 50
Hyra/vecka
9 000
10 500
12 000
15 000
12 000
10 500
9 000
El, gas
Enl. ÖK
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
Enl. ÖK

Bokningsläget/vecka 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bokningsläget/vecka 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52


Gult = ej disponibel
, Grönt = disponibel, Blått = prel. bokad, Rött = def. bokad


Objekt:

Förnamn:

Efternamn:
Ev. företag:
E-post:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon dagtid:
Telefon kvällstid:
Mobiltelefon:
Antal personer
varav barn
Vistelseperiod:
fr o m: - t o m:
Sänglinne
(i mån av tillgänglighet):
300:-/pers.)
Andra önskemål och åsikter:
  Jag har läst och godkänt hyresvilkoren nedan.

 

 


Vilkor:

Hyresperiod:
En hyresvecka löper lördag till lördag (under vissa peridoer söndag till söndag beroende på flygtider) med incheckning tidigast kl. 16:00 och utcheckning senast kl. 11:00.

Slutstädning:
Är obligatoriskt och kostar 600:-.

Betalning:
Handpenning på 30% betalas i samband med bokning. Resterande summa betalas in senast 50 dagar före tillträdesdatum.
Vid bokning mindre än 50 dagar före tillträdesdatum, ska det totala hyresbeloppet enligt hyresavtalet betalas per omgående.

Avbeställningsskydd:
Avbeställningsskydd ombesörjs av hyresgästen själv via dennes tillägg till hemförsäkring.

Ansvaret för städning och vård av hyresobjektet:
Det är hyresgästens ansvar att städa, eller låta städa, hyresobjektet och att överlämna detta i samma goda skick som vid ankomsten.
Hyresgästen är skyldig att vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen ansvarar för kostnader i samband med ev. skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier.
Hyresobjektet får inte, utan särskild överenskommelse, användas av flera övernattande än som angivits i hyresavtalet.
Vårt platsombud äger rätt till översyn av hyresobjektet under hyrestiden.

Husdjur:
Husdjur får ej vistas i hyresobjektet.

  För mer information ring 0708-49 96 88 eller skicka en e-post till casa-roya@airole.se

.

.

.

.